Menu Zamknij

Prezydium Sądu

Slide 1
Przedstawiamy
Arbitraż jako sąd dla przedsiębiorców

Jako szybki sposób rozwiązywania sporów

Slide 2
Przedstawiamy
Sąd Arbitrażowy

Powołany został do niezawisłego i bezstronnego rozstrzygania sporów o prawa majątkowe, między podmiotami krajowymi

Slide 3
Zalety
Sąd Arbitrażowy

Zaletą sądów arbitrażowych jest fachowość – spory rozstrzygają nie tylko prawnicy, ale i specjaliści z danej dziedziny

Slide 3
Znaczenie
Rola arbitrażu

Według ekspertów, rola arbitrażu
w Polsce będzie systematycznie wzrastać

previous arrow
next arrow

Prezydium Sądu Arbitrażowego
przy Izbie Przemysłowo - Handlowej
w Tarnowskich Górach

  1. Prezes Sądu Arbitrażowego
    – Pani Natalia Sołtowska

  2. Wiceprezes Sądu Arbitrażowego
    – Pani Joanna Tudyka-Zwolińska
  3. Sekretarz Sądu Arbitrażowego
    – Pani Beata Surmańska